شرکت مهندسی احیاء صنعت ادوات

شرکت احیاء صنعت ادوات به عنوان بزرگترین و برترین شرکت تعمیراتی در زمینه تعمیرات ادوات ریلی شامل چندین سایت تعمیراتی در سطح کشور می باشد.

احیاء صنعت ادوات توانسته است با استفاده از دانش فنی و تخصصی مهندسین و کار و تلاش بی وقفه کلیه پرسنل خود و بکارگیری دانش و تکنولوژی های روز علاوه بر کسب رتبه برتر در میان شرکت های تعمیراتی داخلی طی چهار سال متمادی(۹۰الی ۹۴) ، به عنوان بزرگترین شرکت تعمیرات ادوات ریلی در سطح خاور میانه مطرح گردد.

t1

Untitled-2