سایت چرخ و محور تهران

ریاست سایت: جناب آقای مهندس عبدی پور

تعداد نفرات زیر مجموعه: ۸۵ نفر

اهم فعالیتهای این سایت :

  • سرویس یاتاقان
  • تعویض بانداژ
  • رو تراشی 
  • تعویض دیسک
  • تست MT UT 
  • تست PT 
  • تست MT  هسته
  • و …