خط مشی کیفیت

cropped-logo1.jpg

شرکت مهندسی احیاء صنعت ادوات مصمم است با یاری خداوند و تکیه بر تلاش ، تخصص ، تجارب و خلاقیت کارکنان ، ضمن تدوین و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001 : 2008 به منظور یکپارچه سازی کلیه فرآیندهای شرکت و نظام های مدیریتی حرکت به سوی برقراری سیستم جامع مدیریت کیفیت ( TQM ) را استمرار و بهبود بخشد .
در این راستا شرکت مهندسی احیاء صنعت ادوات برای رسیدن به اهداف فوق محورهای زیر را سرلوحه فعالیتهای خود قرار می دهد :

۱ – توسعه منابع انسانی :
کارکنان در تمام سطوح ، گوهر بنیادین و ارزشمندترین سرمایه شرکت محسوب می شوند . لذا برای شکوفایی استعدادها و خلاقیتهای کارکنان با بهره گیری از آموزشهای برنامه ریزی شده مورد نیاز ، استفاده از سیستم های انگیزشی مؤثر و ایجاد محیط مناسب مسیر را در جهت تأمین منافع سازمان و بهبود مستمر کیفیت هموار می سازد .

۲ – رضایتمندی مشتری :
مشتریان منابع بقاء شرکت می باشند و تلاش در جهت ارزش آفرینی برای مشتریان و دستیابی به رضایت آنان همواره مد نظر شرکت می باشد .

۳ – بهبود مستمر :
کاهش هزینه ها و استفاده مناسب از منابع از طریق بهبود مستمر فرآیندها و همچنین ارجاع برخی از فعالیتها به خارج از شرکت در جهت کسب مزیت رقابتی به عنوان بخشی از استراتژیهای شرکت محسوب می گردد .

مسئولیت نیل به اهداف فوق و حسن اجرای سیستم مذکور به عهده اینجانب و تمامی کارکنان شرکت احیاء صنعت است و نماینده مدیریت در امور کیفیت نظارت بر حسن اجراء و بهبود سیستم مدیریت کیفیت را عهده دار می باشد .
خط مشی کیفیت شرکت مهندسی احیاء صنعت ادوات چارچوب اصلی اهداف کیفیتی شرکت را تشکیل داده و به تناسب این اهداف مورد بازنگری قرار می گیرد .

مدیر عامل شرکت مهندسی احیاء صنعت ادوات
امید هزاره