سایت تعمیرات چرخ و محور- واگن پارس اراک

سایت تعمیرات چرخ و محور – واگن پارس اراک

ریاست سایت: جناب آقای حمیدرضا جاپلقیان

تعداد نفرات زیر مجموعه: ۳۱ نفر

Untitled-6

فعالیت ها:

ساخت و تعمیر انواع چرخهای باری، مسافری، لکومتیو، خودکشش، ترنست، مترو، درزین، و ادوات خط و ابنیه و …، انجام عملیاتهای تعویض بانداژ، داخل تراش هسته و منوبلوک، روتراشی پروفیل در قطرهای مختلف، سرویس و مونتاژ انواع یاتاقان، تعمیرات بوژی های لکومیوهای ME10 ، جوشکاری پروفیل چرخ، سندپلاست، تست NDT، اندازه گیری سختی، تست لنگی شعاعی و عرضی، تبدیل سرمحورهای چگنتی به فلنچی، تعمیر بالسترهای روسی، تعویض انواع کرامویل و چرخدنده چرخهای لکومتیو و خودکشش و …

انواع ماشین آلات و تجهیزات:

دستگاه یاتاقان شور  و دستگاه شستشوی محور

دستگاه تراش در ابعاد و ارتفاعهای مختلف

دستگاه جوش زیر پودری یروفیل چرخ ( دو دستگاه)

دستگاه بغل برش بانداژ ( دو دستگاه)

انواع فولی کش های هیدرولیک و القایی و دستی

دستگاه بورینگ

دستگاه دمونتاژ مونتاژ چرخ و محور ( ساخت شرکت دیفن باخر ساخت المان)

دستگاه روتراشی پروفیل چرخ و محور

دستگاه کاروسل CNC SYSTEM8

گرمکن القایی بانداژ ( دو دستگاه)

پرس رینگ BECHE

جوش پروفیل چرخ CO2

دستگاه تست بالانس منوبلوک

گرمکن القایی و روغنی کنس و بلبرینگ

دستگاه جداسازی بانداژ

انواع ابزارهای دقیق و صنعتی مورد نیاز

Untitled-7